Aktuelt

Fritekst:
Forfatter(e):
Filtrering via emneord
Avansert søk
Søketips
SekretariatLitt om sekretariat

Sekretariat 

SSNs sekretariat har kontor i Norsk Sykepleierforbunds lokaler i Tollbugata 22 i Oslo.

Postadresse: Postboks 456 Sentrum, 0104 Oslo, Norge
Telefon: Tlf: +47 22 41 08 29/+47 22 04 33 04
Faks: +47 22 04 32 80
e-mail: Vevbrev - Vård i Norden

Marit Helgerud er ansatt i hel stilling. Arbeidet inkluderer redaksjonsansvar for Vård i Norden.


Eksterne lenker
International Council of Nurses

Workgroup of European Nurse Researchers

World Health Organisation
Europakontoret i København

European Federation of Nursing Associations (EFN)

Nordisk ministerråd og Nordisk Råd

 

 


Om ossOrganisasjonslogoer

Hva er SSN?

Sykepleiernes Samarbeid i Norden (SSN), grunnlagt i 1920, er en regional sammenslutning av de nordiske sykepleierorganisasjonene Felagið Føroyskir Sjúkrarøktarfrøðingar Dansk Sygeplejeråd, Danmark, Finlands sjuksköterskeförbund, Finland, Felagið Føroyskir Sjúkrarøktarfrøðingar, Færøyene, Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, Island, Norsk Sykepleierforbund, Norge og Vårdförbundet, Sverige.

SSN representerer over 300.000 nordiske sykepleiere.

Sykepleiernes Samarbeid i Norden (SSN) er et samarbeidsorgan der representanter for medlemsorganisasjonene drøfter temaer og saker av felles interesse på det fagpolitiske, interessepolitiske og samfunnspolitiske området.

 

Samarbeidet skal bidra til:

 • - utvikling av sykepleiernes kompetanse og funksjonsområde
 • - en sykepleietjeneste med høy kvalitet
 • - verdsetting av sykepleierfunksjonen i form av gode lønns- og arbeidsvilkår
 • - innflytelse på beslutningsgrunnlaget for utvikling av nordiske helsetjenester og helsepolitikk.

 

I tillegg skal samarbeidet sikre koordinering av medlemsorganisasjonenes innsats i andre nordiske, europeiske og internasjonale fora.

SSNs styre består av én representant fra hver av de seks nordiske sykepleier­forbundene og møtes én gang i året supplert med to elektroniske møter.

 • Konferanser arrangeres ut fra SSNs strategiske innsatsområder.
 • SSN utgir tidsskriftet Vård i Norden.
 • SSNs offisielle språk er dansk, norsk og svensk med mulighet for å bruke engelsk både skriftlig og muntlig.

 

 
EnglishSSNs logo lyseblått.bmp

 

The Nordic Nurses Federation (NNF)

 

The Nordic Nurses Federation (NNF), founded in 1920, is a cooperative body for the
six Nordic nurses' associations that gives representatives of the member associations the opportunity to discuss themes/issues of mutual concern regarding professional and socio-political matters and organizational affairs.

Nordic cooperation is directed towards

 • - High quality nursing services
 • - Developing nursing competencies
 • - Promoting good salary and working conditions
 • - Influencing Nordic health policy
 • - Integrating professional interest groups

The cooperation also aims to strengthen the work of the member associations both nationally and internationally through commonality of interest in the above areas.

The NNF consists of the Danish Nurses' Organization (DNO), the Finnish Nurses' Association (FNA), the Faroese Nurses' Association (FNA), the Icelandic Nurses' Association (INA), the Norwegian Nurses' Organisation (NNO) and the Nurse Section of the Swedish Association of Health Professionals.

Decisions regarding the admission of new nurses' associations into the NNF and changes in existing membership shall be taken by the Board. Decisions regarding changes in membership require a two-thirds majority vote of the members of the Board.

Nordic Nurses Federation
Sykepleiernes Samarbeid i Norden
P.O.Box 456 Sentrum, NO-0104 Oslo, Norway
Visiting address: Tollbugata 22
Tel:+47 22 41 08 29 +47 22 04 33 04,+47 90 09 48 31
email: marit.helgerud@sykepleierforbundet.no

 

NNF's member associations

DSR logo.bmpThe Danish Nurses' Organization (DNO) was established in 1899. It speaks on behalf of all nurses in Denmark, including nursing students.

The Danish Nurses' Organization has an exclusive right to negotiate salaries, working conditions, and professional issues on behalf of nurses - in the workplace and at national level. We are also preoccupied with health political issues, development and research in nursing, and cooperation with other organizations at national, Nordic, and international level.
We strive towards nurses being paid according to the profession's high value to society, for professional nursing of high quality, and we participate actively in the health policy debate.

Danish Nurses Organization
Dansk Sygeplejeråd
P.O.Box 1084, DK-1008 Copenhagen K, Denmark
Visiting address: Sankt Annæ Plads 30
Tel: +45 33 15 55, Fax +45 33 15 24 55
email:mailto:dsr@dsr.dk, Web:http://www.dsr.dk/

Fsf logoThe first nurses organisation in Finland was founded in 1898. The Finnish Nurses Association was established in 1925. Membership is open to nurses, midwives, and public health nurses registered in Finland.

FNA takes care of the professional and ideological interests of nurses. The Union of Health Professional acts in matters concerning salaries and working conditions.

Finnish Nurses Association
Suomen sairaanhoitajliitto, Finlands sjuksköterskeförbund
Asemamiehenkatu 2, FIN-00520 Helsinki, Finland
Tel: +358-9-229 0020, Fax +358-9-148 1840
email:mailto:office@sairaanhoitajaliitto.fi
web:www:sairaanhoitajaliitto.fi

SFF logoThe Faroese Nurses Association (FNA) was established in 1988. It speaks on behalf of all nurses in the Faroe Islands, including nursing students.

The Faroese Nurses Association acts on behalf of its members in matters concerning economic interests, professional issues, and working conditions.

Faroese Nurses Association
Felagið Føroyaskir Sjúkrarøktarfrøðingar
Lucas Debesargøta 14, P.O.Box 1285, FO-110 Torshavn
Faroe Islands, Tel: +298 31 13 09, Fax: +298 31 62 72
email: sjukrarokt.fo info@sjukrarokt.fo

FIH logoThe first Icelandic Nurses Association (INA) was established in 1919, the present Association was estabalished in 1994 with the merging of two nurses' associations. The association speaks on behalf of all nurses in Iceland working under the INA agreements.

The Icelandic Nurses Association negotiates salaries, working conditions and professional issues at a national level and acts on these matters on behalf of its members.  

Icelandic Nurses Association
Félag íslenskra hjúkrunarfrædinga
Sudurlandsbraut 22, IS-108 Reykjavik, Iceland
Tel: +354 540 6400, Fax: +354 540 6401
email: hjukrun@hjukrun.is,
web:www.hjukrun.is

NSF logoThe Norwegian Nurses Organisation was established in 1912.  The organisation speaks on behalf of nurses and midwives with an authorisation to practice in Norway.  

The Norwegian Nurses Organisation has an exclusive right to negotiate salaries, working conditions, and professional issues on behalf of nurses - both in the workplace and at national level.

Norwegian Nurses Organisation
Norsk Sykepleierforbund
P.O.Box 456 Sentrum, NO-0104 Oslo, Norway
Visiting address: Tollbugata 22
Tel: +47 22 04 33 04, Fax: +47 22 04 31 51
email: post@sykepleierforbundet.no, >
www.sykepleierforbundet.no/

VF logoSwedish nurses has been organised since 1910. In 1977 the present organisation, the Swedish Association of Health Professionals was established.  It is the national organisation for nurses, midwives, biomedical scientists and radiographers.

The Swedish Association of Health Professionals acts on behalf of its members in matters concerning professional issues, socio-economic welfare, and contributes actively to the development of health care in Sweden.

Swedish Association of Health Professionals
Vårdförbundet
P.O.Box 3260, SE-103 65 Stockholm, Sweden
Visiting address: Adolf Fredriks kyrkogata 11
Tel: +46 8 14 77 00, Fax: +46 8 411 42
info@vardforbundet.se , www.vardforbundet.se 


 


 


StudenterStudentinformasjon her

Nordisk studentsamarbeid

Nordiske Studenters Kontaktforum (NSSK)

Etter ønske fra Nordiske Sykepleierstudenters Kontaktforum (NSSK) holdes det møte mellom representanter fra de nordiske studentorganisasjonene og SSNs styre i tilslutning til SSNs styremøte og organisasjonspolitiske konferanse om høsten. Studentene holder sitt nordiske samarbeidsmøte i tilslutning til dette.

NSSK møtes to ganger årlig. SSNs finansierer én representant fra hvert av de 6 nordiske studentorganisasjonene til hvert møte.

Antall studentmedlemmer
 

01.01.2006

31.12.2006

Dansk Sygeplejeråd

  6.083 studentmedlemmer

  6.246 studentmedlemmer

Finlands sjuksköterskeförbund

  6.353 studentmedlemmer

  7.299 studentmedlemmer

Felagið Føroyskir Sjúkrarøktarfrøðingar

       21 studentmedlemmer

      23 studentmedlemmer

Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga

-

      30 studentmedlemmer

Norsk Sykepleierforbund

  9.348 studentmedlemmer

  9.176 studentmedlemmer

Vårdförbundet

  3.849 studentmedlemmer

  4.324 studentmedlemmer

Totalt

25.654 studentmedlemmer

27.098 studentmedlemmer

 


 

 


Søketips SSNHer er et søketips

StyretSSNs Styre er SSNs høyeste organ og består av ett medlem oppnevnt av hver medlems­organisasjon. Hvert medlem skal ha personlig varamedlem/­suppleant. Styret er beslutningsdyktig når minst fire stemmeberettigede medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har SSNs formann avgjørende stemme. Vedtak trer i kraft umiddelbart med mindre annet besluttes. Styret møtes én gang årlig supplert med to årlige webmøter.

Ekstraordinært styremøte holdes når SSNs leder eller minst tre av styrets medlemmer krever dette. Styrets ledelse velges for et år av gangen. Efter valget på SSNs styremøte 15. september 2011 i Oslo består styret av:

 

Billede-Grete_Christensen-2009 lett.JPG

Grete Christensen,
Dansk Sygeplejeråd, 
Leder

Elsa til styre side

Elsa B. Friðfinnsdóttir
Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga
1. nestleder

Merja til styre side

Merja Merasto
Finlands sjuksköterskeförbund
2. nestleder

Sineve.png

Sineva Ribeiro
Vårdförbundet
Styremedlem

Eli.png

Eli Gunnhild By
Norsk Sykepleierforbund
Styremedlem

Var-i-gong.png

Vár I Gong
Felagið Føroyskir Sjúkrarøktarfrøðingar
styremedlem


SekretariatMarit Helgerud (90 bredde)

 

Sekretariatet er det koordinerende og informative organ for SSNs virksomhet.

Marit Helgerud er ansatt i hel stilling som sekretær. Arbeidet inkluderer redaksjonsansvar for Vård i Norden.

SSNs sekretariat har kontor i

Norsk Sykepleierforbunds sekretariat

Tollbugata 22 i Oslo.

Postadresse: Postboks 456 Sentrum, NO - 0104 Oslo
Telefon +47 22 04 33 04, +47 90 09 48 31
e-mail: Marit.Helgerud@sykepleierforbundet.no


MedlemsforholdMedlemmer

SSN består av Dansk Sygeplejeråd (DSR), Finlands sjuksköterskeförbund (Fsf), Felagið Føroyaskir Sjúkrarøktarfrøðingar (FFS), Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga (FIH), Norsk Sykepleierforbund (NSF) og sykepleiergruppen i Vårdförbundet.

Opptak av nye sykepleier­organisasjoner i SSN og endring av eksisterende medlemskap besluttes av styret.

Beslutninger vedrørende endringer i medlemskap krever 2/3 flertall av styrets medlemmer.

Medlemsorganisasjonene betaler en av styret fastsatt årskontingent pr. medlem pr. forutgående 31. desember. Kontingenten er f.t.6 DKK. Årskontingent betales ikke for de av organisasjonens medlemmer som er ute av tjeneste som sykepleier i årets siste kvartal eller som er tilsluttet organisa­sjonen som studenter.

Endringer i kontingenten må varsles på styremøtet om høsten og vedtas på styremøtet om høsten året etter. Kontingentforhøyelsen gjelder fra etterfølgende kalenderår og krever enstemmighet i styret.

Halve årskontingenten må være innbetalt til hovedkassen innen 31. januar og resten innen 31. juli samme år.

SSNs medlemstall 2010.bmp

 

 

 

 

 


StudenterNSSK logo

Nordiske Studenters Kontaktforum (NSSK)

Etter ønske fra Nordiske Sykepleierstudenters Kontaktforum (NSSK) holdes det møte mellom representanter fra de nordiske studentorganisasjonene og SSNs styre i tilslutning til SSNs styremøte og organisasjonspolitiske konferanse om høsten. Studentene holder sitt nordiske samarbeidsmøte i tilslutning til dette.

NSSK møtes to ganger årlig. SSNs finansierer én representant fra hvert av de 6 nordiske studentorganisasjonene til hvert møte.

Besøk NSSK's hjemmeside

 

 Antall
studentmedlemmer
01.01.2010

 Antall
studentmedlemmer
31.12.2010

 Dansk Sygeplejeråd

 6.313

 6.839

 Finlands sjuksköterskeförbund

 7.716

                  8.049
 Felagið Føroyskir Sjúkrarøktarfrøðingar

      33

      25

 Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga

     148

      59

 Norsk Sykepleierforbund

 10.047

 10.800

 Vårdförbundet

  6.431

   7.605

 Totalt

 30.731

 33.368


Dansk Sygeplejeråd
Sykepleiernes Samarbeid i Norden
Suomen sairaanhoitajliitto
Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga
Felagið Føroyaskir Sjúkrarøktarfrøðingar
Norsk Sykepleierforbund
SSNs konferanse 2011 Profesjonsidentitet gjennom utdanning & forskning • SSNs organisasjonspolitiske konferanse i 2011 ble holdt på Holmenkollen Rica Park Hotel i Oslo med temaet "Profesjonsidentitet gjennom utdanning & forskning".

  Konferansens målsetting var: Deling av nordiske erfaringer om sykepleierutdanning og forskning som grunnlag for politikk- og strategiutforming for profesjonsorganisasjonene.

  Konferansen hadde hadde 80 deltakere som var utnevnt av SSNs seks medlemsorganisasjoner og konferansen var derfor ikke åpen for ekstern påmelding
  Temaet ble behandlet ved foredrag, gruppe- og plenumsdiskusjoner.
 • Konferanseprogrammet for SSNs konferanse 2011 kan du lese her og nedenfor får du også tilgang på de fleste Power Point-presentasjonene fra konferansen.
 • En skjematisk oversikt over sykepleierutdanningen i de nordiske land ble utarbeidet som konferansens bakgrunnsmateriale.

 • «Sykepleierutdanning, akademia og profesjonsidentitet»
 •  «Introduksjon til temaet – definering av begrep»  V/ Dorte Steenberg, næstleder Dansk Sygeplejeråd
 • «Den Islandske erfaringen - akademia i praksis», V/Anna Stefánsdóttir, Chief Executive, Landspitali – The National University Hospital of Iceland
 • «Hvordan bygges profesjonsidentitet på de tre utdanningsnivåene»:
 • «Bachelor-nivå» V/ Julie Asp Vonsild, forhendværende formand, SLS, Danmark
 • «Master-nivå/klinisk» Master-nivå/klinisk V/ Anne Kjærgaard Danielsen – master og PhD studerende, Danmark
 • «PhD-nivå» V/ Annica Lagerin, PhD studerende, Sverige
 • Europeiske trender og utviklingstrekk – hvordan påvirkes de nordiske land?» V/Unni Hembre, nestleder Norsk Sykepleierforbund og Anne Berit Rafoss, Spesialrådgiver, Norsk Sykepleierforbund 

«Gradsstrukturen og spesialistutdanning – hva er det gode utdanningsforløp»?


«Sett ord på sykepleie»- struktur på kvalitet og
pasientsikkerhet ved bruk av kvalitetsindikatorer og terminologi.

 
 
SSNs åpne konferanse 2010


Sett ord på sykepleien - Program for SSNs konferanse.pdf

Videooverføring av konferansen er tilgjengelig på
http://streamsol.vo.llnwd.net/o10/streamingsolutions/1121/ccc/ht/ssn/

Plenumssesjoner -  Power Point-presentasjoner fra plenumsesjonene fra de av foredragensholderne som har gitt sitt samtykke til dette:

Lisbeth Löpare-Johansson SSNs leder.ppt
Karin Johansson hilsen fra svenske myndigheter.ppt
Jan Mainz Betydningen af arbejdet med kvalitetsindikatorer.ppt
Håkan Sörman Öppna jämförelser.pptx
Liv Rygh Nasjonalt rammeverk.pptx
Jan Mainz Kvalitetsudvikling og indikatormonitorering.ppt
Ulla Gerdin Det multiprof. samarbetet i fackspråket.ppt
David Benton Language taken for granted.ppt
Inge Madsen Sygeplejeindikatorer og terminologi.pptx
Kaija Saranto Samarbete vid terminologiutveckling.ppt


Parallelle sesjoner -   Power Point-presentasjoner fra de parallelle sesjonene fra de av foredragensholderne som har gitt sitt samtykke til dette:

Terminologi - Terminologi Kathy Mølstad.pptx  Terminologi Ulla Gerdin.ppt  Terminologi Inge Madsen.pptx
Smerte Smerte Alfhild Dihle.ppt
Ernæring -  Ernæring Preben Ulrich Pedersen.ppt  Ernæring Inga Thorsdottir.ppt
Fall - Fall Ingibjörg Hjaltadóttir II.pptx   Fall Åsa Andersson.ppt
Trykksår - Trykksår Anne-Birgitte Vogelsang.pptx   Trykksår Karen Bjøro.ppt
Bemanning/normering - Lisbeth Fagerström II.ppt  Normering Aula Kajsa Thorsell.ppt  Aula Hanne Mainz normering.ppt
SSN fyller år!ssn-90-ára-SSN.PNG


Den 6. september 1920 inviterte Dansk Sygeplejeråd nordiske sykepleiere til det første fellesmøtet som skulle bli starten til det formelle samarbeidet mellom de nordiske sykepleierorganisasjonene. Møtet skapte i tillegg historie ved på nordisk plan å samle 1.000 representanter fra et utpreget kvinnefag.

 

Velkomsthilsenen  fra dansk side lød: ”Danske Sygeplejerskers samlede Skare hilser i Dag vore finske, norske og svenske Søstre i stor Glæde over, at det lykkedes os at stævne til Fællesmødet og i stor Forventning om rigt udbytte af vort Samvær. Det er en stor Glæde, at saa mange vilde foretage den lange Rejsen hertil, og det varsler om, at der er god Jordbund for Samarbejde”

 

På fellesmøtets siste dag ble diskusjonen om etablering av et formalisert samarbeid innledet. Det var enighet om at ivaretagelse av sykepleiens interesser var et felles anliggende og at man ikke bare kan inspirere og lære av hverandre, men at man gjennom felles kan støtte hverandre i forhandlingene med respektive lands regjeringer.

 

Det var det enighet om følgende grunnlag for samarbeidet

 

1)      3 Aars uddannelse som Minstefordring

2)      En forkortelse af Sygeplejerskens arbejdsdag

3)      En mere ensartet Forbedring af Sygeplejerskernes Løn og Pension anses for paakrkrevet

4)      Samarejdet fortsættes ved Afholdelese af en nordisk Kongres hvert 3die Aar og en udøvende Komité bestaaende af 3 Medlemmer fra hvert af de 4 nordiske Lande. Denne Komité mødes minst een Gang om Aaret.

 

SSN representerer i dag gjennom sine medlemsorganisasjoner Dansk Sygeplejeråd, Finlands sjuksköterskeförbund, Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, Felagið Føroyskir Sjúkrarøktarfrøðingar, Norsk Sykepleierforbund og Vårdförbundet over 300.000 nordiske sykepleiere

 

SSN skal være et samarbeidsorgan der representanter for medlemsorganisasjonene drøfter temaer og saker av felles interesse på det fagpolitiske, interessepolitiske og samfunnspolitiske området.

 

Samarbeidet skal bidra til:

 

-          utvikling av sykepleiernes kompetanse og funksjonsområde

-          en sykepleietjeneste med høy kvalitet

-          verdsetting av sykepleierfunksjonen i form av gode lønns- og arbeidsvilkår

-          innflytelse på beslutningsgrunnlaget for utvikling av nordiske helsetjenester og helsepolitikk.

 

I tillegg skal samarbeidet sikre koordinering av medlemsorganisasjonenes innsats i andre nordiske, europeiske og internasjonale fora.

 

Mer informasjon om SSN: www.ssn-nnf.org der du også gratis kan få tilsendt boken ”Fem svaner i flok” som omhandler SSNs historie i perioden 1920 – 1995. Fem svaner i flok.pdf
 

Deltakrerstiftelsesmøtet.pdf  Taktat stiftelsesmøtet.pdf   Stiftelsespersoner.pdf


SSNs konferanse 2010 Sett ord på sykepleienSSN logoer tid og sted 800 bred (2).JPG (Ingress 490)

«Sett ord på sykepleie»- struktur på kvalitet og
pasientsikkerhet ved bruk av kvalitetsindikatorer og terminologi.

Vi har startet påmeldingen.

«Alle» sier at det er behov for bedre dokumentasjon, måling og overvåking av kvaliteten i helsetjenesten. Men hva skal måles og hvordan kan kvalitet måles? Er det mulig å måle sykepleie? Hvordan er veien frem til pålitelige data som viser kvaliteten av sykepleie?

har de siste år arbeidet med utvikling av sykepleiesensitive kvalitetsindikatorer og felles terminologi i sykepleie.  Disse to områdene er en forutsetning for å kunne kommunisere presist og innenfor et «felles språk». Konferansen vil presentere både den helsepolitiske kontekst og resultatene av den nordiske sykepleieforskningen i forhold til utvikling av indikatorer for god sykepleie. På konferansen vil det bli diskutert de nordiske lands initiativer til samarbeid om terminologi i sykepleie.

Konferansetemaene behandles i plenum og i parallelle sesjoner. Konferansespråket er i hovedsak de skandinaviske.

Formålet med konferansen er:

 • å øke og å sprekunnskap om kvalitetsindikatorer og terminologi
 • å fremme den nordiske utvikling av sykepleiesensitive kvalitetsindikatorer og terminologier for sykepleie
 • å sikre sammenheng mellom kvalitetsutvikling, pasientsikkerhet, kvalitetsindikatorer og terminologi
 • å skape grunnlag for forskning i og utvikling av sykepleiesensitive kvalitetsindikatorer og terminologi i sykepleien og å presentere forskningsresultater på de utvalgte områdene
 • å skape grunnlag for nettverksdannelse for nordiske sykepleiere med interesse for forskning i og utvikling av kvalitetsindikatorer og terminologi
 • å fremme arbeidet med kvalitetsindikatorer og terminologi i helsepolitisk sammenheng

Konferansen er rettet mot

 • alle sykepleiere med interesse for dokumentasjon og sykepleieinformatikk
 • sykepleieledere
 • lærere
 • forskere
 • andre som arbeider med dokumentasjon i helsetjenesten

Les hele programmet

Sett ord på sykepleien - Program for SSNs konferanse 2010.pdf

Påmelding nordisk konferanse - Sett ord på sykepleien

Ved spørsmål kontakt:

Marit Helgerud
marit.helgerud@sykepleierforbundet.no

Kathryn Mølstad
kathy.molstad@sykepleierforbundet.no


Vårdförbundet
Årsberetning 2008
Årsberetning 2007
Årsberetning 2009
Årsberetning 2006
PublikasjonerNyttig å vite for deg som vil arbeide i annet nordisk land

Brosjyren inneholder nyttig informasjon om autorisasjonsforhold, medlemsforhold, forsikringsordninger, pensjonsforhold og kontaktinformasjon

Nordisk grunn og videreutdanning i sykepleie
Grund- efter- og videreuddannelse i Danmark.pdf
Oversigt over uddannelser indenfor sygeplejevidenskab i Island.pdf
Finsk, færøysk og norsk utdanning.pdf
Vardforbundets utbildningspolitiska ide_A4_0906.pdf
Vårdförbundet Ny form_A5_6-sid_special sjuksk folder (2).pdf
Vårdförbundet remissvar sjuksköterskors specialistutbildning.pdf

Lov og retningslinjer for SSN

Lov og retningslinjer for Sykepleiernes Samarbeid i Norden 2009

SSNs informasjonsbrosjyre

SSNs informasjonsbrosjyre er publisert på engelsk for også å kunne brukes i europeiske og internasjonale sammenhenger. Den gir informasjon om SSN som organisasjon, om medlemskapsforhold og medlemsorganisasjonenes prioriteringer samt nytting kontaktinformasjon.
SSNs informasjonsbrosjyre 2009.pdf

 

Etiske retningslinjer for sykepleieforskning i Norden
Publikasjonen ble første gang utgitt i 1983 og er revidert i 1987, 1993, 1994 og 1995. Et omfattende omarbeidings- og revisjonsarbeid av SSNs  ble avsluttet ved utgangen av 2003. Retningslinjene foreligger på de seks nordiske språk og engelsk og er i sin helhet publisert i Vård i Norden 4.2003. Publikasjonen er på dansk, finsk, islandsk, norsk, svensk og engelsk

Bakgrunnen for revisjonen er den store utviklingen i samfunnet og innenfor bioteknologi, som innebærer en potensiell krenkelse av menneskets verdighet og integritet og ble utført av en nordisk ekspertgruppe som baserte seg på de seneste internasjonale deklarasjoner, konvensjoner og lover innen for forskning.
SSNs etiske retningslinjer

 

SSNs organisasjonspolitiske konferanser
SSN arrangerer årige organisasjonspolitiske konferanser der deltakerne oppnevnes av de enkelte medmedlemsorganisasjonene. Temaet for siste konferanse i 2009 var «Trender og utvikling i Europa som har innvirkning/betydning for helsetjenesten, sykepleierutdanning, sykepleiepraksis og arbeidsforhold/­arbeids­sosiale vilkår for sykepleiere».

Formålet var å gi grunnlag for oversikt og innsikt i aktuelle politiske og administrative initiativer og utviklingstrekk i Europa som har særlig betydning for og innvirkning på utviklingen innen helsetjenesten, sykepleierutdanningen, sykepleiefunksjonen og arbeidssosiale vilkår for sykepleiere. Rapporten er på engelsk.
Rapport SSNs konferanse 2009

SSNs åpne konferanser
SSN arrangereer også åpne konferanser. Den siste konferansen ble arrangert i Stockholm 23.-24. november 2010 med temaet «Sett ord på sykepleie - struktur på kvalitet og pasientsikker­het ved bruk av kvalitetsindikatorer og terminologi». Du kan se videoopptak fra konferansen på hjemmesidens åpningsside.

Konferanseprogram SSN 2010

SSNs arbeid med kvalitetsindikatorer
SSNs styre nedsatte en nordisk arbeidsgruppe for å arbeide med sykepleiesensitive kvalitetsindikatorer på nordisk plan i 2006. Arbeidsgruppen har hatt flere møter årlig.

For å forankre dette arbeidet har SSN arrangert to arbeidskonferanser: 23.-24. januar 2008 i  Stockholm og 21.-22. januar 2009 i København der formålet var å utvikle kriterier og databaser med sykepleiesensitive data på felles nordisk grunnlag innenfor områdene Pasietnfall, Trykksår, Smerte, Ernæring og Sykepleiernormering/bemanning og har resultert i SSNs kvalitetsindikatorrapport som forelå i september 2009 og vurderes brukt i Nordisk ministerrråds indikatorarbeid som avsluttes ultimo 2010.
Indikatorrapport til NMR 28.09.09.pdf

 

Beretning over SSNs virksomhet
Beretning over SSNs virksomhet utarbeides årlig og godkjennes på SSNs styremøte om våren hvert år. Som bilag til beretningen følger oversikt over de nordiske spesialistgruppenes nordiske og internasjonale formelle og uformelle samarbeidsrelasjoner. Fra og med beretningen i 2009 registereres bare gruppenes formelle samarbeidsrelasjoner på nordisk, europeisk og internasjonalt plan.

Årsberetning for 2003.doc
Årsberetning for 2004.doc
Årsberetning for 2005.doc
Årsberetning for 2006.doc
Årsberetning for 2007.doc
Årsberetning for 2008.doc
Årsberetning for 2009
Årsberetning for 2010.doc 

 

ViN forside

Vård i Norden
SSN utgir forskningstidsskriftet Vård i Norden som utgis kvartalsvis. Her kan du lese siste utgave. Abonnenter kan også søke på Vård i Nordens artikler online som er registrert fra og med 1997. Abonnement tegnes på Vård i Nordens hjemmeside www.vardinorden.org.  
Vård i Norden 1.2010
Vård i Norden 2.2010
Vård i Norden 3.2010
Vård i Norden 4.2010
Vård i Norden 1.2011
Vård i Norden 3.2011
SSNs logo lyseblått.bmp


Uttalelser 

SSNs lov gir anledning til å avgi uttalelser som godkjennes med 2/3 flertall i SSNs styre. De respektive organisasjoner avgjør selv hvorvidt og ved hvilket tidspunkt man ønsker å anvende uttalelsen(e). Henvendelse til Nordisk Råd og lignende organisasjoner må bare skje når det er full enighet i styret. Henvendelse til sentrale myndigheter i de enkelte land kan bare skje gjennom eller etter anmodning fra den nasjonale sykepleierorganisasjonen. Her kan du lese uttalelsr fra 2001 til 2009.

Uttalelse til det japanske sykepleierforbundet om situasjonen i Japan etter jordskjelv of sunami 2011

Uttalelse om kvalitet og sikkerhet 2010.doc

Uttalelse om Gaza 2009

Uttalelse om likelønn 2008

Uttalelse om likeverdig pleie 2008

Nordisk støtte til Tehy 2007

Uttalelse om røking engelsk 2003

Uttalelse om rekruttering 4 språk 2001

Uttalelse om rekruttering norsk 2001.pdf

Uttalelse om rerkuttering spansk 2001.pdf

Uttalelse om rekruttering fransk 2001.pdf


Vård i Norden 

ViNs logo.gif (65 bredde)

 

Dette er Vård i Norden 

Vård i Norden er en nordisk tidskrift som utgis av Sykepleiernes Samarbeid i Norden (SSN). Vård i Noreen utkommer kvartalsvis

Mål
Vård i Norden formidler et bredt spekter av sykepleievitenskap og utvikling for å høyne standarden på sykepleien.

Målgruppe
Vård i Norden tilbyr sykepleiere fra de nordiske land å publisere vitenskaplige artikler og Short papers  på dansk, norsk, svensk og engelsk.

Vård i Norden er et kvartalsskrift rettet mot forskende, ledende, utøvende og undervisende sykepleiere - og alle andre faggrupper med interesse for teoriutvikling og forskning innen sykepleie.

Innhold
Vård i Norden publiserer i første rekke artikler som omhandler klinisk sykepleie/omvårdnad, sykepleiepraksis og utdanning. Alle artikler refereebedømmes. Vitenskapelige artikler refereebedømmes av to referees. Short papers refereebedømmes av én referee. 

Vitenskapelige artikler skal ikke overskride 5.000 ord alt inklusive. Short papers skal ikke overaskride 2.500 ord. J.fr. manuskriptveiledning.

Også forfattere med annen bakgrunn enn sykepleie er velkomne til å sende inn artikler for publisering dersom artiklene bidrar til kunnskapsutvikling innen sykepleie/omvårdnad.

Vård i Norden er fra og med 2010 opptatt i databasen ProQuest

Abonnement
Vård i Norden utgis kvartalsvis og du kan abonnenere både på printversjon med onlinetilgang for kr. 300 årlig eller bare  online for kr. 150 årlig. Studenter på alle nivåer får 50% rabatt på abonnementsprisen. Dette innebærer at et onlineabonnement for studenter koster kr. 75 årlig

Abonnentene  logger seg på med abonnentnummer. Univeristet og høgskoler er registrert med IP-adresser. 

Bli abonnent  her på internett.

Besøk Vård i Nordens hjemmeside www.vardinorden.org

 


Den internasjonale sykepleierdagen 12. mai12. mai er den Internasjonale Sykepleierdagen, som er lagt på Florence Nightingales fødselsdag (1820). Dagen feires over hele verden lokalt og sentralt i regi verdens sykepleierorganisasjoner og av International Council of Nurses (ICN) som er ansvarlig for temaet i 2010 ”Delivering Quality, Serving Communities: Nurses Leading Chronic Care”  International Council of Nurses

Du kan også gå inn på de nordiske sykepleierorganisasjonenes hjemmesider for å lese mer om deres opplegg på den Internasjonale Sykepleierdagen. Dansk Sygeplejeråd, Danmark, Finlands sjuksköterskeförbund, Finland, Felagið Føroyskir Sjúkrarøktarfrøðingar, Færøyene, Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, Island, Norsk Sykepleierforbund, Norge og Vårdförbundet, Sverige.

Den svenske forfatteren Åsa Moberg har laget en kronikk om Florence Nightingale for åpningen av SSNs hjemmeside i dag 12. mai:

Namnet Florence Nightingale förknippas för många med självutplånande, självuppoffrande, oavlönat vårdarbete. Ingenting kunde vara mer fel: den kvinna som blev berömd för sin pionjärinsats 1864-56 som chefssjuksköterska i Krimkriget, och för att hon 1860 skapade den första icke-katolska sjuksköterskeutbildningen i världen, var en högt utbildad, ekonomiskt medveten statistiker, skribent och filosof. Hon insåg sitt eget värde och vikten av att vårdarbete avlönades väl: ”Labour underpaid is always more expensive”, ”underbetalt arbete kostar alltid mer”, var en av hennes många kloka aforismer.

Vil du lese mer av Åsa Mobergs kronikk og anbefalt litteratur?

Åsa Moberg om Florence Nightingale.pdf

 

 

 

 


Sett ord på sykepleien


15.06.2010

Sett ord på sykepleien

SSN-logo-lyseblå.JPG

Sykepleiernes Samarbeid i Norden - konferanse om kvalitetsindikatorer og terminologi 23. -24. november 2010 i Stockholm. Påmeldingen starter idag!

 

«Sett ord på sykepleie»- struktur på kvalitet og
pasientsikkerhet ved bruk av
kvalitetsindikatorer og terminologi. 

«Alle» sier at det er behov for bedre dokumentasjon, måling og overvåking av kvaliteten i helsetjenesten. Men hva skal måles og hvordan kan kvalitet måles? Er det mulig å måle sykepleie? Hvordan er veien frem til pålitelige data som viser kvaliteten av sykepleie?

har de siste år arbeidet med utvikling av sykepleiesensitive kvalitetsindikatorer og felles terminologi i sykepleie.  Disse to områdene er en forutsetning for å kunne kommunisere presist og innenfor et «felles språk». Konferansen vil presentere både den helsepolitiske kontekst og resultatene av den nordiske sykepleieforskningen i forhold til utvikling av indikatorer for god sykepleie. På konferansen vil det bli diskutert de nordiske lands initiativer til samarbeid om terminologi i sykepleie.

Konferansetemaene behandles i plenum og i parallelle sesjoner. Konferansespråket er i hovedsak de skandinaviske.

Formålet med konferansen er:

 • å øke og å sprekunnskap om kvalitetsindikatorer og terminologi
 • å fremme den nordiske utvikling av sykepleiesensitive kvalitetsindikatorer og terminologier for sykepleie
 • å sikre sammenheng mellom kvalitetsutvikling, pasientsikkerhet, kvalitetsindikatorer og terminologi
 • å skape grunnlag for forskning i og utvikling av sykepleiesensitive kvalitetsindikatorer og terminologi i sykepleien og å presentere forskningsresultater på de utvalgte områdene
 • å skape grunnlag for nettverksdannelse for nordiske sykepleiere med interesse for forskning i og utvikling av kvalitetsindikatorer og terminologi
 • å fremme arbeidet med kvalitetsindikatorer og terminologi i helsepolitisk sammenheng

Konferansen er rettet mot

 • alle sykepleiere med interesse for dokumentasjon og sykepleieinformatikk
 • sykepleieledere
 • lærere
 • forskere
 • andre som arbeider med dokumentasjon i helsetjenesten


Link til påmeldingsskjema:
http://www.scandinavia.mci-group.com/weraform/receive.csp?kgid=22&lang=1

Ved spørsmål kontakt:

Marit Helgerud
marit.helgerud@sykepleierforbundet.no

Kathryn Mølstad
kathy.molstad@sykepleierforbundet.no

Les hele programmet som ligger vedlagt.

-->

SSNs åpne konferanse 23.-24. november 2010


05.05.2010